Windows хост
₮89,800Төг жилээр

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, MSSQL

 • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

 • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

 • Microsoft ASP дэмжинэ

 • SSI дэмжинэ

 • NodeJS дэмжинэ

 • TomCat дэмжинэ

 • CrystalDB дэмжинэ

 • PHP Scripts дэмжинэ

 • Plesk

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
Windows хост 5 домэйн
₮139,800Төг жилээр

 • ∞ Хязгааргүй багтаамж

 • 100% CPU

 • 1.5 GB RAM

 • ∞ Хязгааргүй өгөгдлийн сан

 • ∞ Хязгааргүй дэд домэйн

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS, HotLink хамгаалалт

 • SSL сертификат үнэгүй

 • MySQL, MSSQL

 • PHPmyAdmin/myLittleAdmin

 • Microsoft ASP.NET дэмжинэ

 • Microsoft ASP дэмжинэ

 • SSI дэмжинэ

 • NodeJS дэмжинэ

 • TomCat дэмжинэ

 • CrystalDB дэмжинэ

 • PHP Scripts дэмжинэ

 • Plesk

 • Нөөцлөлт 7 хоногоор


Авах Холболт, тусламж үнэгүй