VPS/VDS Та өндөр зардалтайгаар сервер худалдаж авах шаардлагагүйгээр өөрийн сервертэй болох боломжтой.

VPS S - сараар
Эхлэх: ₮21,900Төг сараар

 • 16GB NVMe SSD

 • 1 x 2,8GHz CPU

 • 1GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
VPS M - сараар
Эхлэх: ₮47,800Төг сараар

 • 32GB NVMe SSD

 • 2 x 2,8GHz CPU

 • 2GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
VPS L - сараар
Эхлэх: ₮89,700Төг сараар

 • 64GB NVMe SSD

 • 3 x 2,8GHz CPU

 • 4GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
VPS S - Насан туршийн
Эхлэх: ₮299,900Төг

 • 16GB NVMe SSD

 • 1 x 2,8GHz CPU

 • 1GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
VPS M - Насан туршийн
Эхлэх: ₮599,900Төг

 • 32GB NVMe SSD

 • 2 x 2,8GHz CPU

 • 2GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
VPS L - Насан туршийн
Эхлэх: ₮1,199,900Төг

 • 64GB NVMe SSD

 • 3 x 2,8GHz CPU

 • 4GB DDR4 RAM

 • ∞ Хязгааргүй урсгал

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
Өөрт таарсан VPS үүсгэх - сараар
Эхлэх: ₮51,350Төг сараар

 • <256GB NVMe SSD

 • <8 x 2,8GHz CPU

 • <32GB DDR4 RAM

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй
Өөрт таарсан VPS үүсгэх - Насан туршийн
Эхлэх: ₮694,800Төг

 • <256GB NVMe SSD

 • <8 x 2,8GHz CPU

 • <32GB DDR4 RAM

 • DDoS Хамгаалалт

 • 1 – IP

 • Windows Server, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD


Авах Холболт, тусламж үнэгүй