Bitdefender ANTIVIRUS PLUS
₮18,000Төг жилээр
1 төхөөрөмж / 1 жил
Bitdefender Antivirus Plus нь тухайн жилийн шилдэг ижил төрлийн програм шалгаруулалтад тэргүүлсэн бөгөөд Windows үйлдлийн системтэй компьютеруудыг бүх төрлийн онлайн аюулаас хамгаалдаг. Нэмэлтээр өөртөө Bitdefender VPN, Bitdefender Safepay зэрэг нууцлалын функциудыг багтаасан.
  • bitdefender.mn/solutions/antivirus Дэлгэрэнгүй
Авах Холболт, тусламж үнэгүй
Bitdefender INTERNET SECURITY
₮20,000Төг жилээр
1 төхөөрөмж / 1 жил
Bitdefender Internet Security нь Windows- ийн хамгийн сайн хамгаалалт. Системд НЭМЭЛТ ачаалал өгч удаашируулахгүйгээр төрөл бүрийн вирус болон Ransomware вируснаас хүртэл хамгаална.
  • bitdefender.mn/solutions/internet-security Дэлгэрэнгүй
Авах Холболт, тусламж үнэгүй